آدرس:
نشانی : تهران - بزرگراه امام رضا (ع) - شهرك قيامدشت - انتهاي خيابان شهيد باهنر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

كدپستی : 1866113118
صندوق پستی : 163-33955
 
  
تلفن: تلفن : 33594950 الی 9
نمابر : 33584011
پیش شماره : 021
 

همایش ملی فناوری های نوین در نانوکامپوزیت ها
همایش ملی فناوری نوین در نانوکامپوزیت ها با مشارکت سایر دانشگاه ها در تاریخ 7 بهمن ماه سال جاری در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.
همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی در تاریخ 7 اسفندماه سال 1393 با مشارکت سایر دانشگاه ها و شرکت ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق برگزار خواهد شد.
همایش ملی مهندسی مکانیک
همایش ملی مهندسی مکانیک از سلسله همایش های تخصصی در رشته های مهندسی مکانیک بوده و با مشارکت سازمانها و دانشگاه های مختلف در تاریخ 17 اسفندماه سال جاری در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک در اسفندماه سال 1389 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق برگزار گردید.

همایش ملی نانوفناوری و شیمی سبز
اولین همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز در تاریخ 20 اسفندماه سال 1391 با مشارکت سایر دانشگاه ها و شرکت ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق برگزار خواهد شد.
همایش ملی تجاری سازی فناوری نانو در توسعه اقتصاد دانش بنیان
اولین همایش ملی تجاری سازی فناوری نانو در توسعه اقتصاد دانش بنیان در تاریخ 17 دی ماه سال 1394 با مشارکت سایر دانشگاه ها و شرکت ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق برگزار خواهد شد.
آمار بازدید
بازدید امروز : 4
بازدید کل : 8105
کاربران آنلاین : 1